Assassins

Assassins

Who works under the cover of the night
When the roads are quiet, no one is around?
Who does not give the slightest chance
When hypnotize the victim in the rhythm mortal dance?

They never leave the trace
They never show their face
They never make a show to amaze

They watch the way you walk
They eavesdrop when you talk
They want to understand the way you are

Who once learned how tastes the smell of fear
Will never find itself back in real

When assassins run through the dawn like a shadow
Like a thunderstorm chilling to the bones
With the coldness in their eyes, finger on a trigger
Give it up
Time has come

Asasyni

Kto pracuje pod osłoną nocy
Gdy cisza na ulicach i nikogo nie ma w pobliżu?
Kto nie pozostawia najmniejszej szansy
Gdy hipnotyzuje ofiary swoim rytmicznym śmiertelnym tańcem?

Nigdy nie pozostawiają śladów
Nigdy nie pokazują twarzy
Nigdy nie robią pokazu, żeby zadziwić

Obserwują twój sposób chodzenia
Podsłuchują, kiedy mówisz
Chcą zrozumieć, jaki jesteś

Kto raz poczuł, jak smakuje zapach strachu
Nigdy nie odnajdzie się z powrotem w rzeczywistości

Kiedy asasyni biegną przez świt jak cień
Jak burza z piorunami, która chłodzi kości
Z zimnem w oczach, palcem na spuście
Odpuść sobie
Nadszedł czas